Wednesday, February 23, 2005

Stairway To Heaven: Recap

Sa loob ng van, hinawakan ni Tristan ang kamay ng natutulog na si Jodi, at tinanggal niya ang engagement ring sa daliri ni Jodi. Napapaiyak si Tristan habang tinatanggal niya ito. Kinuha ni Tristan ang kanyang four-leaf clover (yung maliit na bulaklak) at inipit ito sa cellphone ni Jodi. (Tumutugtog ang Cheongukui Ki-eok ni Jang Jung Woo.) Iyak ng iyak si Tristan. Then lumabas na siya ng van dala dala ang mga sariling gamit niya, at nagsalita: "Sana maging masaya ka. Mahal kita Jodi." Hinalikan ni Tristan si Jodi sa bandang tagiliran ng ulo, malapit sa noo.

Dumating din sa wakas ang kotse ni Cholo. Tumakbo naman nang tumakbo si Tristan palabas ng van at papunta sa direksyon ni Cholo, dala dala ang kanyang mga gamit. Nadaanan ni Tristan ang kotse ni Cholo. Nakita ni Cholo si Tristan na tumatakbo, pero hindi niya napansin kung sino.

Naluluha si Cholo. Nakatingin siya sa van ni Tristan. Alam niya na nandun si Jodi sa loob.

Nagising na si Jodi mula sa kanyang pagkakatulog. Lumingon siya sa bintana ng van at nakita niya na malapit na siya sa dati niyang bahay malapit sa beach. Hinanap niya si Tristan at tinawag siya: "Tristan! Nasaan ka! Tristan! Tristan!" Pero hindi na nakita ni Jodi si Tristan.

Instead, may nakita si Jodi na kotse, medyo malapit at nakaharap sa direction ng van. Then nakita niya na may lumabas na tao galing sa loob ng kotse. Naglakad papalapit kay Jodi ang tao na ito. Mapapansin nyo na blurred ang view ng camera sa lalaking iyon. Pero habang lumalapit siya nang lumalapit kay Jodi, unti-unting nawawala ang blur at nagiging malinaw ang view. Hanggang sa unti-unti nang nare-recognize ni Jodi (at nyo rin) ang taong papalapit sa kanya. Iyon ay...iyon ay...si Cholo na pala! Nagkita silang dalawa!

Eventually, nagkaharap na nga sina Cholo at Jodi. Naluha silang pareho.

Cholo: Jodi...

Jodi: Cholo...

Cholo: Jodi!

Jodi: Cholo!

Cholo: Kapag tunay ang pag-ibig, ...

Jodi: ...Bumabalik ito...

Cholo: Basta't ...

Jodi: ...Maniwala ka lang.

Then nilabas ni Cholo ang kanyang kuwintas. Nilabas din ni Jodi ang kanyang kuwintas! Then in-assemble nila ang mga pendants ng kuwintas nila at naging isa na lang sila! Ngumiti sila pareho.

Sabi ni Cholo, "Ganyan nga, ngumiti ka lang."

Napaiyak si Jodi sa tuwa. Hinawakan ni Cholo ang mga pisngi ni Jodi.

Cholo: Jodi...sabihin mo sa akin, ikaw ba talaga yan?

Tumango si Jodi para ipahiwatig ang kanyang "Oo".

Tuwang tuwa si Cholo!

Cholo: Jodi!

Jodi: Cholo!

Cholo: Jodi!!!! :-D

Jodi: Ako nga!!!! :-D

Paulit-ulit silang nagtawagan ng pangalan, at nagkasigawan sila sa sobrang galak.

Then naghabulan sila nang naghabulan sa beach. Naglalaro sila nang parang mga bata. Nagtatawanan. Nagsisigawan. Nagtatawagan ng pangalan! Parang yung ginagawa nila nung mga bata pa sila. Tuwang-tuwa talaga sila.

Jodi: Ano ba, Cholo!! :-D

Cholo: Ikaw nga si Jodi!! Ikaw si Jodi!! Lagot ka sa akin!! :-D

Naglalaro sila sa tabing dagat. Nagtutulakan. Nagtatawanan.

Eventually, napagod din sila pareho. Napahiga si Cholo sa buhangin. Hinila naman niya si Jodi para mapahiga rin sa buhangin, at pumaibabaw si Cholo. Hahalikan na ni Cholo si Jodi, tulad nung nangyari sa kanila nung tumumba ang kanilang bisikleta nung bata pa sila. Pero tulad din nung mga panahon na iyon, hindi rin nahalikan ni Cholo si Jodi. Hehehe....

But eventually, nagkahalikan din sila. Nagsuotan sila ng kuwintas. At this point, tumutugtog na ang Bogoshipda.

Pero nandun lang pala sa kalayuan si Tristan, nag-iisa at pinanonood silang dalawa. Iyak ng iyak si Tristan sa mga nakikita niya. Then umalis na si Tristan.

Sa loob ng bahay malapit sa beach, tiningnan nina Cholo at Jodi ang mga pictures nila sa beach nung bata pa sila. Nagyakapan na naman sila at naghalikan. Napaka-gentle nila sa isa't isa. Naluluha si Jodi. Sabi ni Cholo kay Jodi, "Tahan na." Then hinaplos ni Cholo ang mukha ni Jodi.

After that, lumabas ng bahay si Cholo. "Ii-start ko lang ang kotse." Later on, napadungaw si Jodi sa bintana. Binuksan niya ang cover ng cellphone niya. Nakita niya ang four-leaf clover na nilagay ni Tristan.

Pinakinggan ni Jodi ang voice message ni Tristan, na nagsabi: "Masaya ka na ba? Sana, maging masaya ka na. Jodi, may hihilingin sana ako sa iyo. Kung maari sana, huwag mo nang ipagsabi ang tunay kong pagkatao. Ayokong may makaalam na kapatid ko si Eunice... Salamat."